Zakładam trawnik

Potrzebny sprzęt

Glebogryzarka, traktorek z turem, równiarka.

Potrzebne materiały

Ziemia trawnikowa, nawozy , kompost ,torf , nasiona , siatka na krety , nawozy, trawa z rolki.